Privacybeleid

Inleiding en doel

De missie van Embecta Corp. en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (“embecta” of “wij”) is om oplossingen te ontwikkelen en te bieden die het leven beter maken voor mensen met diabetes. Daarbij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken we anderszins individueel identificeerbare gegevens over bezoekers van onze Sites (hieronder gedefinieerd), klanten, zakelijke contacten, zorgverleners, patiënten, individuele eindgebruikers, zakelijke partners en andere externe partijen met wie we communiceren (“Persoonsgegevens”). embecta neemt gegevensprivacy serieus en wij zijn van mening dat het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten van fundamenteel belang is voor ons zakelijk succes.

Draagwijdte

Deze externe privacy- en cookiesverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze serviceproviders verzamelen via onze (of hun) websites, applicaties en andere bronnen (zoals embecta-partnerwebsites en/of -applicaties) als onderdeel van de diensten van embecta (gezamenlijk de “Sites” “). Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn wanneer u toegang krijgt tot specifieke diensten in sommige delen van deze website, via mobiele applicaties of wanneer u op links klikt die weg van deze website navigeren. Uw gebruik van de Sites die naar deze Privacyverklaring verwijzen, is onderworpen aan deze Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van de Site.

Samenvatting van de belangrijkste punten

1. Collectie

We verzamelen namen, contactgegevens en andere Persoonsgegevens met betrekking tot onze commerciële relaties.

2.Gebruik

We gebruiken Persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren en te reageren op vragen, om accounts te beheren en bedrijfsactiviteiten te onderhouden, om relevante marketing te bieden en om andere zakelijke en nalevingsdoeleinden te vervullen.

3.Delen

We delen Persoonsgegevens indien nodig om onze producten en diensten te leveren en te reageren op verzoeken, en om andere zakelijke en nalevingsdoeleinden te vervullen.

4.Marketingkeuzes

U hebt controle over hoe wij Persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing.

5.Cookies

We gebruiken cookies op onze Site en in onze communicatie en bieden keuzes over het gebruik van cookies, inclusief targeting en advertenties van derden.

6.Rechten van betrokkenen

Bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU, voorzien in bepaalde rechten om toegang, rectificatie, verwijdering of andere acties met betrekking tot de Persoonsgegevens van personen te vragen.

7.Gegevensbeveiliging

We handhaven technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging.

8.Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Wij bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens waar dit wettelijk is bepaald.

9.Andere kwesties

In deze Privacyverklaring verstrekken wij andere informatie over: (i) de wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens, (ii) de gevolgen voor het niet verstrekken van Persoonsgegevens, (iii) geautomatiseerde besluitvorming, (iv) do-not-track (DNT)-signalen, (v) gegevensbewaring, (vi) problemen met werknemers en opdrachtnemers, en (vii) wijzigingen in deze Privacyverklaring.

10.Neem contact met ons op

Neem contact met ons op zoals hieronder beschreven met eventuele vragen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken die rechtstreeks van u, van derden (bijv. uw werkgever of de zorginstelling waarvoor u werkt) zijn verkregen, of automatisch zijn verzameld door uw gebruik van de Sites:

 • Identificatiegegevens, zoals volledige naam, titel en contactgegevens;
 • Professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en -type, bedrijfswebsite, expertisegebied, functietitel en -beschrijving, afdeling en professionele ervaring;
 • Productgegevens, zoals soorten producten en diensten die door u of uw werkgever worden gebruikt of gekocht en gerelateerde gegevens;
 • Communicatie- en interactiegegevens, zoals verzoeken om klantenservice, correspondentie, notities van oproepen of vergaderingen en andere interacties met de klantenservice of technische dienst;
 • Trainingsgegevens, zoals details of ontvangen product- of klinische training;
 • Gezondheidsgerelateerde informatie, zoals fysieke en medische informatie die wordt ingediend via een van onze platforms of op sociale media;
 • Financiële of betalingsgegevens (alleen in beperkte gevallen), zoals bankrekeningnummers en datums en bedrag van gedane of ontvangen betalingen; en
 • Andere sitespecifieke gegevens, zoals hieronder verder wordt beschreven.

Diabetes Care Application (“DC App”)

 • Registratie- en accountgegevens, waaronder e-mailadres, wachtwoord, status van toestemmingen, apparaat-ID (inclusief fabrikant, apparaattype en versie van het besturingssysteem), taal, land, tijdzone en IP-adres;
 • Gezondheidsgerelateerde informatie, inclusief fysieke, medische of gezondheidsinformatie die wordt ingediend via de DC-app; en
 • Geautomatiseerde gegevens, waaronder gegevens die zijn verkregen via trackingtechnologieën, gegevens van verbonden apparaten, locatiegegevens, gegevens die naar mobiele apparaten worden verzonden en gebruiksgegevens.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken de bovenstaande categorieën Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel van het gebruik

Categorieën van Persoonsgegevens

Het leveren van producten en diensten, inclusief technische ondersteuning en onderhoudsdiensten

Identificatiegegevens; productgegevens; communicatiegegevens; gezondheidsgerelateerde informatie

Registratie- en accountgegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; geautomatiseerde gegevens alleen voor de DC-app

Het bieden van klantenservice en het aangaan van andere communicatie met klanten, eindgebruikers en andere derden

Identificatiegegevens; productgegevens; communicatiegegevens; gezondheidsgerelateerde informatie

Registratie- en accountgegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; geautomatiseerde gegevens alleen voor de DC-app

Marketing- en klantrelatieactiviteiten, waaronder profilering of categorisering van uw potentiële interesses in embecta-producten en -diensten voor op maat gemaakte marketing

Identificatiegegevens; professionele gegevens; productgegevens; communicatiegegevens; gezondheidsgerelateerde informatie

Marketing- en klantrelatieactiviteiten, waaronder profilering of categorisering van uw potentiële interesses in embecta-producten en -diensten voor op maat gemaakte marketing

Identificatiegegevens; professionele gegevens; productgegevens; communicatiegegevens; gezondheidsgerelateerde informatie

Product/dienst ontwikkeling en verbetering van kwaliteit en functionaliteit van producten en diensten

Productgegevens
Registratie- en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens alleen voor de DC-appe

Opleidingsdossiers van klinisch en ander personeel

Identificatiegegevens; professionele gegevens; opleidingsgegevens; gezondheidsgerelateerde informatie

Veiligheids- en fraudebestrijdingsactiviteiten zoals het voorkomen van fraude, misbruik van ib-systemen of het witwassen van geld; fysieke beveiliging; IT- en netwerkbeveiliging; of interne onderzoeken

Identificatiegegevens; professionele gegevens; communicatiegegevens; productgegevens; financiële of betalingsgegevens

Registratie- en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens alleen voor de DC-app

Voldoen aan wettelijke verplichtingen of normen, reageren op en voldoen aan verzoeken en wettelijke eisen van regelgevende instanties of andere autoriteiten in of buiten uw eigen land, naleving van transparantiewetten die van toepassing zijn op interacties met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en gelijkwaardige wet- en regelgeving, industrienormen en -codes, details van training die aan distributeurs en andere intermediairs met betrekking tot naleving wordt gegeven

Identificatiegegevens; professionele gegevens; productgegevens; communicatiegegevens; financiële of betalingsgegevens
Registratie- en accountgegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; geautomatiseerde gegevens alleen voor de DC-app

Hoe delen we persoonsgegevens?

We delen met of maken Persoonsgegevens bekend aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Binnen embecta: We delen Persoonsgegevens binnen de embecta-bedrijvengroep als dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Dienstverleners: We delen Persoonsgegevens met serviceproviders om dergelijke partijen in staat te stellen namens ons en volgens onze instructies functies uit te voeren om de hierboven genoemde doeleinden uit te voeren, zoals marketing, identiteitsbeheer, probleemoplossing, gegevensbeheer, beveiliging en webhosting. We eisen van dienstverleners dat ze redelijke beveiliging bieden voor Persoonsgegevens en dat ze dergelijke Persoonsgegevens alleen in onze opdracht gebruiken en verwerken.
 • Auditors en adviseurs: We delen Persoonsgegevens met auditors voor de uitvoering van auditfuncties en adviseurs voor het verstrekken van juridisch en ander advies.
 • Bedrijfsreorganisatie: We delen Persoonsgegevens met elke zakelijke koper of prospect voor zover toegestaan door de wet als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van bedrijfsactiva of overgang van diensten naar een andere provider, evenals in het geval van insolventie, faillissement of curatele waarin Persoonsgegevens zouden worden overgedragen als een actief van embecta.
 • Verplichte openbaarmakingen en wettelijke rechten: We delen Persoonsgegevens om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces of ander overheidsverzoek. We delen ook Persoonsgegevens om onze wettelijke rechten, eigendommen of veiligheid, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen vast te stellen of te beschermen, of om ons te verdedigen tegen juridische claims.

Cookies

We gebruiken en staan bepaalde vertrouwde partners toe om cookies, webbakens en vergelijkbare trackingtechnologieën (gezamenlijk “cookies”) op onze Site te gebruiken.

Wat zijn cookies?

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die worden opgeslagen in uw browser, apparaat, communicatie of de pagina die u bekijkt. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet direct, maar het kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit, terwijl andere cookies worden bewaard, zelfs nadat u uw browser sluit, zodat u kunt worden herkend wanneer u terugkeert naar een website. Meer informatie over cookies en hoe ze werken is beschikbaar op Cookiepedia.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om de Site, producten en diensten aan te bieden, informatie te verzamelen over uw gebruikspatronen wanneer u door deze Site navigeert om uw gepersonaliseerde ervaring te verbeteren en om gebruikspatronen te begrijpen om onze Site, producten en diensten te verbeteren. We staan ook bepaalde vertrouwde partners toe om cookies op onze Site te plaatsen om informatie te verzamelen over uw online activiteiten op onze Site in de loop van de tijd en op verschillende websites die u bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses op websites die u bezoekt, ook bekend als op interesses gebaseerde advertenties, en om de effectiviteit van dergelijke advertenties te analyseren.

Cookies op onze Site zijn over het algemeen onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u worden uitgevoerd en die neerkomen op een verzoek om services, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of gewaarschuwd, maar sommige delen van de site werken dan niet. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
 • Analytische/prestatiecookies: Deze cookies stellen ons in staat om bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en zien hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren. We gebruiken Google Analytics en u kunt hieronder zien hoe u keuze kunt maken met betrekking tot dergelijke cookies door https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te bezoeken.
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe leveranciers wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze services mogelijk niet goed. Deze cookies kwalificeren als permanente cookies, omdat ze op uw apparaat blijven staan zodat wij ze kunnen gebruiken bij een volgend bezoek aan onze Site. U kunt deze cookies verwijderen via uw browserinstellingen.
 • Targeting cookies: Deze cookies kunnen via onze site worden ingesteld door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte advertenties ervaren. U kunt deze cookies verwijderen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie over bepaalde cookies die worden gebruikt voor op interesses gebaseerde advertenties door derden, inclusief via tracking op meerdere apparaten, en om bepaalde keuzes met betrekking tot dergelijke cookies uit te oefenen, gaat u naar de Digital Advertising Alliance, >Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance of uw apparaatinstellingen.
 • Social Media Cookies: Deze cookies worden ingesteld door een reeks sociale mediadiensten die we aan de Sites hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze inhoud te delen met uw vrienden en netwerken. Ze zijn in staat om uw browser op andere sites te volgen en een profiel van uw interesses op te bouwen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze tools voor delen mogelijk niet gebruiken of zien.

Wat zijn uw opties als u geen cookies op uw computer wilt?

U bent vrij om te beslissen welke van de hierboven beschreven categorieën cookies u in uw browser wilt toestaan door op de link Opties voor cookies in de voettekst van de website te klikken. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de instellingen die u kiest, de volledige functionaliteit van onze website mogelijk niet langer beschikbaar is. Bovendien kunt u de instellingen van uw internetbrowser controleren, meestal onder de secties “Help” of “Internetopties”, om browsergebaseerde keuzes uit te oefenen die u mogelijk hebt voor bepaalde cookies.
Als u bepaalde cookies uitschakelt of verwijdert in de instellingen van uw internetbrowser, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van belangrijke functies of functies van de Sites en moet u mogelijk uw inloggegevens opnieuw invoeren. Voor meer informatie over de praktische implicaties van het wijzigen van cookie-instellingen kunt u deze externe pagina raadplegen: https://www.allaboutcookies.org.

Rechten van betrokkenen

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving (zoals gdpr), hebt u mogelijk het recht om bevestiging te krijgen dat we bepaalde Persoonsgegevens met betrekking tot u en de bijbehorende verwerkingsactiviteiten bewaren, om de inhoud, oorsprong en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, evenals het recht op toegang, beoordeling, overdracht, verwijdering of anonimisering, of om toestemming voor de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens te blokkeren of in te trekken (zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan te beïnvloeden), door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. U kunt ook het recht hebben om informatie op te vragen over derden met wie we uw Persoonsgegevens hebben gedeeld, evenals het recht om herziening te vragen van beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking. In het bijzonder hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen ons gebruik van Persoonsgegevens voor direct marketing en in bepaalde andere situaties. Neem hieronder contact met ons op voor meer informatie. Houd er rekening mee dat we bepaalde Persoonsgegevens moeten bewaren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
U hebt mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging

embecta neemt redelijke stappen om alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Tenzij anders vermeld op de relevante pagina van de Site of via een embecta partner mobiele applicatie, gebruikt embecta algemene veiligheidsnormen, maar heeft het geen aanvullende actie ondernomen om gegevens te beveiligen die aan haar sites of vanuit haar applicaties of van een embecta partner mobiele applicatie worden verstrekt, en dergelijke transmissies zijn onderworpen aan normale internetbeveiligingsrisico’s. Zoals opgemerkt, is geen enkele internet- of e-mailtransmissie ooit volledig veilig of foutloos. In het bijzonder is e-mail die naar of van deze Site wordt verzonden mogelijk niet veilig en daarom moet u extra voorzichtig zijn bij het beslissen welke informatie u naar ons of naar embecta-partners stuurt. Houd hier rekening mee bij het bekendmaken van Persoonsgegevens aan embecta of aan een andere partij via internet. Bovendien, wanneer u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale toegangsfuncties op deze Site gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te beschermen.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, dragen we Persoonsgegevens over naar verschillende rechtsgebieden zoals nodig voor de hierboven beschreven doeleinden, inclusief naar rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland. We bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de wet voor internationale gegevensoverdrachten. Met betrekking tot overdrachten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (“EER”), implementeren we standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en andere passende oplossingen om grensoverschrijdende overdrachten aan te pakken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Indien vereist door dergelijke wetten, kunt u een kopie aanvragen van de geschikte mechanismen die we hebben ingesteld door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Andere problemen

(i) Wat is de wettelijke basis voor de verwerking?

Sommige rechtsgebieden vereisen een uitleg van de wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. We hebben verschillende rechtsgronden waarop we Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) indien nodig om een transactie uit te voeren (zoals om de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd); (b) indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals wanneer we Persoonsgegevens gebruiken voor het bijhouden van gegevens om belastingplicht te onderbouwen); (c) toestemming (wanneer u toestemming hebt gegeven zoals gepast onder de toepasselijke wetgeving, zoals voor direct marketing of bepaalde cookies); en (d) noodzakelijk voor legitieme belangen (zoals wanneer we handelen om ons bedrijf in het algemeen te onderhouden, inclusief het handhaven van de veiligheid en beveiliging van de Site).

(ii) Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van Persoonsgegevens?

U bent niet verplicht om alle persoonlijke gegevens te verstrekken die in deze privacyverklaring worden geïdentificeerd om onze site te gebruiken of om offline met ons te communiceren, maar bepaalde functionaliteit is niet beschikbaar als u bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt. Als u bepaalde Persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet reageren op uw verzoek, een transactie met u uitvoeren of u marketing bieden waarvan wij denken dat u deze waardevol zou vinden.

(iii) Nemen we deel aan geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst?

We gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, inclusief profilering, op een manier die rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins aanzienlijk van invloed is op u.

(iv) Volgt de Site geen (“DNT”) signalen die via browsers worden verzonden?

Gezien de uiteenlopende praktijken van organisaties die browsers aanbieden en het ontbreken van een standaard op de markt, reageren we op dit moment niet op DNT-signalen.

(v) Hoe lang bewaren we Persoonsgegevens?

We bewaren Persoonsgegevens met betrekking tot marketingactiviteiten doorgaans zolang u marketingcommunicatie van ons accepteert, en op verzoek zullen we dergelijke gegevens veilig verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken voor andere doeleinden die hierboven zijn beschreven, bewaren we dergelijke Persoonsgegevens doorgaans niet langer dan voor de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen en zoals anderszins nodig is om belasting-, bedrijfs-, nalevings-, proces- en andere wettelijke rechten en verplichtingen aan te pakken.

(vi) Hoe gaan we om met eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring?

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als onze diensten en privacypraktijken veranderen, of zoals vereist door de wet. De ingangsdatum van onze Privacyverklaring is hierboven vermeld en we raden u aan onze Site regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken. We zullen de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze Site plaatsen en uw toestemming vragen voor de wijzigingen indien wettelijk vereist.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via:
Embecta Corp.1 Becton Drive Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880
Ter attentie van : Privacy Office
privacy-embecta@bd.com